Андреев, А. Аспекти на идеята Москва – трети Рим. Епохи, кн. 1 – 2, В. Търново, 1999.


Андреев, Андрей (1999) Андреев, А. Аспекти на идеята Москва – трети Рим. Епохи, кн. 1 – 2, В. Търново, 1999. В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  25759
 Андрей Андреев

1. ISBN 978-9548914-20-8. COBISS.BG-ID 1243726564

2. Тютюнджиев, И. А. Търновската митрополия през XV - XIX в. В. Търново, 2007, с. 185, 532.

3. Тютюнджиев, И. А. Търновската митрополия през XV - XIX в. В. Търново, 2007, с. 185, 532.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/