Иван Петров Тафрали - българин на руска служба през XVII век. „Епохи“, В. Търново 1993, с. 78 - 83. ISSN 1310-2141.


Андреев, Андрей (1993) Иван Петров Тафрали - българин на руска служба през XVII век. „Епохи“, В. Търново 1993, с. 78 - 83. ISSN 1310-2141. В. Търново


 Дейността на Иван Тафрали, като руски разузнавач в столицата на Османската империя.
  Статия
 Православна идея, Балкани, монаси, легенда.
 Издадено
  25757
 Андрей Андреев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/