Сведения за българи в Северното Черноморие през XVII в. Сб. Българите в Северното Причерноморие. т. 2, В. Търново 1993, с. 84 - 94.


Андреев, Андрей (1993) Сведения за българи в Северното Черноморие през XVII в. Сб. Българите в Северното Причерноморие. т. 2, В. Търново 1993, с. 84 - 94. В. Търново


 Сведения за българско присъствие в Северното Черноморие и контакти с българските земи и с Русия.
  Статия
 Православна идея, Балкани, монаси, легенда.
 Издадено
  25756
 Андрей Андреев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/