Циганинът като митничар на световете. – Balcanistic Forum, Благоевград,1994, N2, 136-140. ISSN:1310-3970


Карамихова, Маргарита (1994) Циганинът като митничар на световете. – Balcanistic Forum, Благоевград,1994, N2, 136-140. ISSN:1310-3970 Благоевград


 
  Статия
 
 Издадено
  25745
 Маргарита Карамихова

1. Дечева, Мирелла. Облеклото на циганите в България – един възможен поглед върху културата на чергарите. – В: Градиво за етнология на миграциите. София, 2006. 31-60 (съст. М. Карамихова) ISBN 954-8458-30-6; COBISS.BG-ID: 1242866148

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/