Формиране на екипни умения у студентите педагози.В сб.: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. С., 2005, с. 216-224, ISBN 954-616-152-7 COBISS.BG-ID 1043239652


Кръстева, Антония (2005) Формиране на екипни умения у студентите педагози.В сб.: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. С., 2005, с. 216-224, ISBN 954-616-152-7 COBISS.BG-ID 1043239652 В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. София., с. 216.


 ...
  Доклад
 учители
 Издадено
  2572
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/