Творба "Водно огледало", полиптих, см.техника, формат: 320х100 см, в изложбата „Българска живопис след 1989“, с куратор: Руен Руенов и асистент куратор: Стефания Янакиева


Русев, Красимир (2018) Творба "Водно огледало", полиптих, см.техника, формат: 320х100 см, в изложбата „Българска живопис след 1989“, с куратор: Руен Руенов и асистент куратор: Стефания Янакиева Национален дворец на културата, София


 В изложбата „Българска живопис след 1989“, в която асистент куратор е Стефания Янакиева, участват художниците Албена Казакова, Александър Матеев, Ангел Чираков, Анна Бояджиева, Асен Ботев, Богдан Александров, Божидар Бояджиев, Венцислав Занков, Веселин Начев, Гошо Георгиев, Георги Тушев, Георги Карантилски, Греди Асса, Даниел Дянков, Даниела Олег Ляхова, Деница Господинова, Димитър Грозданов, Димитър Труканов, Димитър Чолаков, Димитър Яранов, Динко Стоев, Ивайло Попов, Иван Тошков, Иван Тафров, Иво Бистрички, Йоан Кирилов, Йордан Парушев, Кольо Мишев, Красимир Добрев, Красимир Добрев-Доктора, Красимир Русев, Красимир Терзиев, Любен Генов, Милко Павлов, Надежда Кутева, Николай Найденов, Петър Кочевски, Пламен Тодоров, Красимир Кръстев-Расим, Росен Тошев, Румен Богданов, Румен Жеков, Румен Михов-Попа, Свилен Блажев, Севдалина Кочевска, Дветослав Недев, Станислав Памукчиев, Хубен Черкелов, Чавдар Петров, Юлий Таков.
  Изложба
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25713
 Красимир Русев

1. Цанев Петер ,,Към една критическа типология на съвременната българска живопис1989 – 2018“, 2018 г. официален сайт за изкуство и култура OPEN ART FILES: https://openartfiles.bg/bg/topics/1430

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/