2012 - Живописта на Красимир Русев в контекста на процесите в българската живопис


Русев, Красимир (2012) 2012 - Живописта на Красимир Русев в контекста на процесите в българската живопис Представени изложби в галериите: "БУЛАРТ" - Варна, галерия "8" - Варна и "Арт 36" - София


 
  Изложба
 
 Издадено
  25712
 Красимир Русев

1. Памукчиев Станислав ,,Художествената сцена след 2000 година“ , ,,120 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО 1892 – 2012 дружества, съюзи, групи“ АЛИАНС ПРИНТ, София 2012 стр. 337 ISBN 978-954-9259-1-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/