2018 - Творби "Някъде на север I" см.техника, формат: 120х120 см и "Някъде на север II", см.техника, формат: 100х120 см


Русев, Красимир (2018) 2018 - Творби "Някъде на север I" см.техника, формат: 120х120 см и "Някъде на север II", см.техника, формат: 100х120 см Участие в представителна изложба "70 години великотърновски художници", организатор Представителство на СБХ - Велико Търново, ИЗ"Рафаел Михайлов", Велико Търново,


 Участие в изложба - участват 216 художници
  Изложба
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25710
 Красимир Русев

1. Конова Мариета, Джановска Николина, К. Друмева ,,70 години великотърновски художници 1948 – 2018“, , издателство ФАБЕР, Велико Търново, 2018 г. цит. на стр. 102, ISBN 978-619-00-0796-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/