2012 - Куратор и участник на Проект за съвременно изкуство "ZOOM IN" в галерия "Резонанс", гр. Пловдив


Русев, Красимир (2012) 2012 - Куратор и участник на Проект за съвременно изкуство "ZOOM IN" в галерия "Резонанс", гр. Пловдив Куратор и участник в изложба в галерия "Резонанс", гр. Пловдив


 
  Изложба
 
 Издадено
  25709
 Красимир Русев

1. ,,ZOOM IN,, Бюлетин 10 на СБХ, 2012 г., раздел ,,ХРОНИКА,, стр. 44 ISSN 1313-9622

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/