2012 - Куратор на проект за съвременно изкуство в рамките на международен фестивал ,,CONTEMPO 2012", гр. Варна


Русев, Красимир (2012) 2012 - Куратор на проект за съвременно изкуство в рамките на международен фестивал ,,CONTEMPO 2012", гр. Варна Участие в международен фестивал ,,CONTEMPO 2012", ГХГ, гр. Варна


 
  Изложба
 
 Издадено
  25708
 Красимир Русев

1. Петкова Светла ,,CONTEMPO 2012,, вестник КУЛТУРА,брой 24, 22 юни 2012

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/