2006 г. Куратор и участник в Изложба - Форум за съвременно изкуство ,,Трансформацията", ИЗ,,Рафаел Михайлов,, , град Велико Търново


Русев, Красимир (2006) 2006 г. Куратор и участник в Изложба - Форум за съвременно изкуство ,,Трансформацията", ИЗ,,Рафаел Михайлов,, , град Велико Търново ИЗ,,Рафаел Михайлов,, , град Велико Търново


 Проект за съвременно изкуство с участие на артисти от България
  Изложба
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25706
 Красимир Русев

1. Димова Людмила ,,За перифериите и центровете,, списание ЛИК – БТА,брой 5, май 2006, стр. 75

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/