Bludné kořeny/Wayward Roots


Стефанов, Стефан (2014) Bludné kořeny/Wayward Roots Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4398-0.


 Преводач, редактор и консултант в международен екип по проект “Literature and Film without Borders: Dislocation and Relocation in Pluralistic Space” на Оломоукция университет, съфинансиран от Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република Чехия. Издаден е сборник преводна поезия „Bludné kořeny/Wayward Roots“.
  Превод
 
 Издадено
  25690
 Стефан Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/