За стихосбирката на Михаил Бъчваров-Бондар „Нали расте босилек и за нас. Брези на Шипка".


Налбантова, Елена (2019) За стихосбирката на Михаил Бъчваров-Бондар „Нали расте босилек и за нас. Брези на Шипка". Бъчваров-Бондар, Мих. Сънят на скитника. Избрано. Силистра. Издателство и печатница РИТТ, 2019, с. 177-178. ISBN 9789547593527


 Представяне на последната, издадена приживе, стихосбирка на поета в контекста на творчеството му.
  Отзив
 Михаил Бъчваров-Бондар, „Нали расте босилек и за нас. Брези на Шипка"
 Издадено
  25689
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/