CULTURAL TOURISM FOR „ERASMUS” STUDENTS


Димитров, Слави (2019) CULTURAL TOURISM FOR „ERASMUS” STUDENTS Издателска къща "Ивис", Велико Търново, 2019, 100 с. ISBN 978-619-205-113-6 COBISS.BG-ID 1288465892


 Учебникът „Културен туризъм за Еразъм студенти”, разглежда същността, значението и формите на този вид туризъм. Направен е и анализ на възможностите за развитие на Културен туризъм в България.
  Учебник / Учебно помагало
 Културен туризъм, Религиозен туризъм, Образователен туризъм, Програма "Еразъм"


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  25684
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/