Белчева, М. 2003. Идентичност и самопрезентация в Интернет. Приложна психология и социална практика. Варна:УИ "ВСУ Черноризец Храбър" с. 224-230


Христова, Мария (2003) Белчева, М. 2003. Идентичност и самопрезентация в Интернет. Приложна психология и социална практика. Варна:УИ "ВСУ Черноризец Храбър" с. 224-230 Варна, 2003 ISBN 954-715-197-5 COBISS.BG-ID 1041452772


 Анализ на взаимодействията на реалната идентичност и виртуалната самопрезентация и динамиката на Азовите структури във виртуалната среда.
  Статия
 Интернет, идентичност, самопрезентация
 Издадено
  25679
 Мария Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/