Агиографски произведения от края на ХII и първата половина на ХIII в., свързани с Търново.


Грудков, Венелин (1997) Агиографски произведения от края на ХII и първата половина на ХIII в., свързани с Търново. Велико Търново. COBISS.BG-ID 1263994596


 
  Дисертация
 
 Издадено
  25662
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/