Monasteries in Bulgaria as a resource and destination for religious tourism


Димитров, Слави (2018) Monasteries in Bulgaria as a resource and destination for religious tourism The overarching issues of the european space - preparing the new decade for key socio-economic and environmental challenges, Porto, Fac. Letras Univ. Porto. pp. 166 -181. ISBN 978-989-54179-2-6


 Разглеждат се манастирите в България като ресурс за развитие на религиозен туризъм.
  Статия
 Религиозен туризъм, манастири, културно наследство


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  25657
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/