С български дух и европейска мисъл


Добрев, Марин (2018) С български дух и европейска мисъл Стара Загора, Издание на РИМ и Община Стара Загора, 2018, стр. 36,37, 54, 55, 61,62, ISBN 978-619-168-210-2


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 Изобразително изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25656
 Марин Добрев

1. С български дух и европейска мисъл, Стара Загора, Издание на РИМ и Община Стара Загора, 2018, стр. 36,37, 54, 55, 61,62, ISBN 978-619-168-210-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/