Валентин Дончевски


Добрев, Марин (2008) Валентин Дончевски “Валентин Дончевски”, 2008, Стара Загора, Издателствово „Дъга плюс“, ст.146, ISBN 978-954-9387-36-0


 Юбилеен каталог на Валентин Дончевски
  Книга
 Изобразително изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25654
 Марин Добрев

1. “Валентин Дончевски”, 2008, Стара Загора, Издателствово „Дъга плюс“, ст.146, ISBN 978-954-9387-36-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/