Курбаните, които шокират само етнолога. – Обредната трапеза. Сборник доклади от ХІ-та национална конференция на българските етнографи – Пловдив, 2005. изд. ЕИМ, БАН. 2006, с. 320-326. ISBN: 954-8458-29-2 COBISS.BG-ID: 1226966500


Карамихова, Маргарита (2006) Курбаните, които шокират само етнолога. – Обредната трапеза. Сборник доклади от ХІ-та национална конференция на българските етнографи – Пловдив, 2005. изд. ЕИМ, БАН. 2006, с. 320-326. ISBN: 954-8458-29-2 COBISS.BG-ID: 1226966500 Пловдив


 
  Статия
 
 Издадено
  25652
 Маргарита Карамихова

1. Георгиева, Албена. Фолклорни измерения на християнството: устни разкази и локална религиозност в района на Бачковския манастир "Успение на Пресвета Богородица" и на Хаджидимовския манастир "Св. Великомъченик Георги Победоносец", София: Просвета, 2012, ISBN 978-954-01-2703-3; COBISS.BG-ID: 1247786724

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/