Функции на семейството при първа генерация имигранти в САЩ. – Антропологични изследвания, Т. 4. НБУ. Издателска къща “Яр”. С., 2003, с. 131-158. ISSN: 1311-5189; COBISS.BG-ID: 1120823268


Карамихова, Маргарита (2003) Функции на семейството при първа генерация имигранти в САЩ. – Антропологични изследвания, Т. 4. НБУ. Издателска къща “Яр”. С., 2003, с. 131-158. ISSN: 1311-5189; COBISS.BG-ID: 1120823268 София


 
  Статия
 
 Издадено
  25651
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/