Писана булка от Галата. – Българска етнография, кн. 5-6, 1993, с. 150-152. ISSN 1310-5213


Карамихова, Маргарита (1993) Писана булка от Галата. – Българска етнография, кн. 5-6, 1993, с. 150-152. ISSN 1310-5213 София


 
  Статия
 
 Издадено
  25650
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/