Разработване и управление на проекти, ISBN 978-954-400-192-6.


Вълчева, Доника (2008) Разработване и управление на проекти, ISBN 978-954-400-192-6. Издателство Фабер, 2009г.


 
  Книга
 
 
  25648
 Доника Вълчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/