Студентски старт в бизнеса. Фабер, В. Търново, 2008. ISBN 978-954-775-981-7.


Вълчева, Доника (2008) Студентски старт в бизнеса. Фабер, В. Търново, 2008. ISBN 978-954-775-981-7. Фабер, В. Търново


 
  Книга
 
 
  25647
 Доника Вълчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/