BLOG as a container for preservation and sharing Memory Line entities. Tell me a (digital) story: Memory line project., 2008, ISBN 978-954-775-974-9, (pp.157-172).


Вълчева, Доника (2008) BLOG as a container for preservation and sharing Memory Line entities. Tell me a (digital) story: Memory line project., 2008, ISBN 978-954-775-974-9, (pp.157-172). Издателство Фабер, В. Търново


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 
  25645
 Доника Вълчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/