Digital preservation. Tell me a (digital) story: Memory line project.ISBN 978-954-775-974-9, (pp.140-156)


Вълчева, Доника (2008) Digital preservation. Tell me a (digital) story: Memory line project.ISBN 978-954-775-974-9, (pp.140-156) Издателство Фабер, В. Търново


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  25644
 Доника Вълчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/