Инфо СБХ


Добрев, Марин (2013) Инфо СБХ Инфо СБХ, "МАРИО ЖЕКОВ (1898 – 1955)", София, 2013, ст. 16-17, ISSN 1313-9622


 
  Статия
 Изобразително изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 
  25642
 Марин Добрев

1. Инфо СБХ, "МАРИО ЖЕКОВ (1898 – 1955)", София, 2013, ст. 16-17, ISSN 1313-9622

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/