WHU’S WHU IN THE 21st SENTURY


Добрев, Марин (2003) WHU’S WHU IN THE 21st SENTURY WHU’S WHU IN THE 21st SENTURY, Cambridge, England, 2003 , S 882, ISBN:0 948875 89 5


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25641
 Марин Добрев

1. WHU’S WHU IN THE 21st SENTURY, Cambridge, England, 2003 , S 882, ISBN:0 948875 89 5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/