Голото мъжко тяло (1856-1944)


Добрев, Марин (2017) Голото мъжко тяло (1856-1944) „Голото мъжко тяло (1856-1944)”, София, 2017 Издание на СГХГ. Стр. 80, 96, 147, ISBN 978-954-2950-28-8


 
  Книга
 Изобразително изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25640
 Марин Добрев

1. „Голото мъжко тяло (1856-1944)”, София, 2017 Издание на СГХГ. Стр. 80, 96, 147, ISBN 978-954-2950-28-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/