Художникът Марио Жеков


Добрев, Марин (2017) Художникът Марио Жеков „Художникът Марио Жеков“,сп. Градът, 2017, бр.3, ст. 210-211, ISSN 2367-8054


 
  Отзив
 Изобразително изкуство
 Издадено
  25639
 Марин Добрев

1. „Художникът Марио Жеков“,сп. Градът, 2017, бр.3, ст. 210-211, ISSN 2367-8054

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/