Българи в италианските академии за изящни изкуства 1878-1944


Добрев, Марин (0) Българи в италианските академии за изящни изкуства 1878-1944 Данева, Анжела „Българи в италианските академии за изящни изкуства 1878-1944“. София, 2013, Издание на Нов български университет. Ст. 26, ISBN 978-954-535-794-7


 Научно изследване за български художници учили в италианските художествени академии
  Монография
 Изобразително изкуство, български художници, Италия


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25638
 Марин Добрев

1. Данева, Анжела „Българи в италианските академии за изящни изкуства 1878-1944“. София, 2013, Издание на Нов български университет, Ст. 26, ISBN 978-954-535-794-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/