Радев, Радослав. Противоречието в художествения текст и обучението чрез противоречие.– Развитие на четивна грамотност на ученици чрез работа с художествен текст. Колективна монография. 2018. Редактор и състав. Йорданова, Даниела. В. Търново. с.7-26. Изд. Екслибрис студио.ISBN 978-619-90391-7-5


Радев, Радослав (2018) Радев, Радослав. Противоречието в художествения текст и обучението чрез противоречие.– Развитие на четивна грамотност на ученици чрез работа с художествен текст. Колективна монография. 2018. Редактор и състав. Йорданова, Даниела. В. Търново. с.7-26. Изд. Екслибрис студио.ISBN 978-619-90391-7-5


 В статията е осмислена философската и естетическата страна на противоречието с оглед на възможността то да бъде използвано като интерактивен метод в обучението по литература. Изяснено е художественото противоречие чрез анализ на текстове от Иван Вазов, Алеко Константинов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Димчо Дебелянов и др. Приложени са три урока, за да се открои спецификата на експеримента, осъществен в 8. и 12. клас на средното училище.
  Статия
 противоречие, противоположност, раздвоение, взаимодействие, логика, теза, антитеза, синтез.
 Издадено
  25634
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/