Специализирани преводачески инструменти


Стефанов, Стефан (2019) Специализирани преводачески инструменти ИК "Фабер", ISBN 978-619-00-0926-9


 Ръководство за самообучение за работа с най-популярните инструменти за компютърно подпомогнат превод, Wordfast Pro, SDL Trados, MemoQ. Поставят се не само основите на работния процес, но се разглеждат и редица тънкости и проблемни ситуации – паралелно за всички програми. Представят се и редица спомагателни инструменти. За пръв път на български език.
  Учебник / Учебно помагало
 преводачески инструменти, инструменти за компютърно подпомогнат превод, преводачески софтуер, обучение, използване, превод с компютър, Wordfast, Trados, MemoQ, Heartsome TMX Editor
 Издадено
  25630
 Стефан Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/