Художественото наследство на България. Първа и втора българска държава.


Добрев, Марин (2003) Художественото наследство на България. Първа и втора българска държава. Стара Загора, ППС Мултимедия ООД. Удостоверение № 15244- Министерство на културата, 2003


 Художественото наследство на І-ва и ІІ-ра българска държава.
  Учебник / Учебно помагало
 История на изобразителното изкуство, изкуство, архитектура


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25623
 Марин Добрев

1. Художественото наследство на България. Първа и втора българска държава. Стара Загора, ППС "Мултимедия" ООД, Удостоверение №15244 - Министерство на културата, 2003

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/