Социалнопедагогическа работа при семейства и деца в риск


Кузманова-Карталова, Розалия (2019) Социалнопедагогическа работа при семейства и деца в риск София: Е Принт, 2019. 311 с. ISBN 978-619-90383-4-5


 В монографията е представен анализ на същността и спецификите на социалнопедагогическата работа със семейства и деца в риск.
  Монография
 социалнопедагогическа работа, семейства, деца в риск


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  25614
 Розалия Кузманова-Карталова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/