Михалис Гарудис и следите на времето.


Попова, Елена (1994) Михалис Гарудис и следите на времето. Изкуство/ Art in Bulgaria, № 8, 1994.


 
  Статия
 
 Издадено
  25611
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/