За националната изложба „Изкуство на българската книга”.


Попова, Елена (2006) За националната изложба „Изкуство на българската книга”. Изкуство на българската книга, 2006 (каталог). С., 2006.


 
  Отзив
 
 Издадено
  25609
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/