Благовремието на дървото. (Национална изложба по дървопластика, 2008).


Попова, Елена (2008) Благовремието на дървото. (Национална изложба по дървопластика, 2008). “Света гора” (Алманах за литература, наука и изкуство), В. Търново, бр. 9, 2008, 490 – 492


 
  Отзив
 
 Издадено
  25608
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/