Изложба “Стенописи”. Наследството на Любен Прашков.


Попова, Елена (2009) Изложба “Стенописи”. Наследството на Любен Прашков. Сп. “Слово и образ”, 1,ВТУ 2009, 98 – 100.


 
  Отзив
 
 Издадено
  25607
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/