Някои бележки за понятието "хибридни войни"


Бузов, Вихрен (2018) Някои бележки за понятието "хибридни войни" "Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност", Сборник научни трудове, НТС по машиностроене "Индустрия 4.0": София, 2018, с.38-43, ISBN 978-619-7383-09-6


 . В статията се подлага на критически анализ понятието „хибридни войни“. Обосновано е заключението, че то може да се използва като общо име за множество познати методи на конфронтация – психологически, икономически, граждански протести, прокси-конфликти.
  Статия
 хибридни войни, глобална конфронтация
 Издадено
  25605
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/