Радев, Радослав. Малапропизми и йотовизми в българската литература и култура. Т.3. Варна. Изд. Славена, 254 с.ISBN 978-619-190-133-3


Радев, Радослав (2019) Радев, Радослав. Малапропизми и йотовизми в българската литература и култура. Т.3. Варна. Изд. Славена, 254 с.ISBN 978-619-190-133-3


 Книгата е монография за езиковите грешки в българската литература и култура. Тя е снабдена с аналитична част, речник и към всяка от буквите има разсъждение за дума, която е най-близко до смешното.
  Монография
 малапропизми, йотовизми, смях, анекдот, разказ, грешка, езикова игра, пароними,комично
 Издадено
  25601
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/