Младенов Младен изложба конкурс.".Награди за съвременно бъгарско изкуство" М-Тел


Младенов, Младен (2006) Младенов Младен изложба конкурс.".Награди за съвременно бъгарско изкуство" М-Тел София Шипка 6 следващо издание в Австрия Виена Кунстлер Хаус


 Един от най- престижните конкурси за съвременно изкуство организирани някога в България.Представени са автори обхващащи широк спектър от проблеми и гледни точки определящи културните параметрите на съвременното изкуство в Бъгария.
  Изложба
 съвременно изкуство ,скулптура, инсталация, светлина, пространство
 Издадено
  25580
 Младен Младенов

1. Мусакова Е.".Награди за съвременно бъгарско изкуство" ISBN-10:954-91822-1-5 ISBN-13:978-954-91822-1-7 с.67 участие в конкурс за съвременно българско изкуство М-Tel 2005

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/