Младенов Младен" Да го покажеш на мама " по повод изложба „Формата следва емоцията“от 7.03.-21.03. 2006 г.Шипка 6 2 ет.


Младенов, Младен (2006) Младенов Младен" Да го покажеш на мама " по повод изложба „Формата следва емоцията“от 7.03.-21.03. 2006 г.Шипка 6 2 ет. София Шипка 6 7.03.-21.03. 2006


 Формата следва емоцията,изложба-дизайн за интериора,организирана от секция дизайн към СБХ ,куратор Цеца Копчева ,Национален изложбен център за съвременно изкуство,Шипка 6
  Изложба
 изкуство ,интериор,секция дизаин,СБХ,съвременно изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25579
 Младен Младенов

1. Статия на.Попова Д.в."Култура"бр.14(2409)14.04.2006 ISSN 0861-1408" Да го покажеш на мама " по повод изложба „Формата следва емоцията“от 7.03.-31.03. 2006 г.Шипка 6 2 ет.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/