Структурните промени в световното стопанство и тяхното отражение в учебното съдържание по география


Янков, Румен (1994) Структурните промени в световното стопанство и тяхното отражение в учебното съдържание по география Теоретични проблеми на географското познание. Сборник доклади от научна конференция, Несебър, 10-11 септ., 1993, Ред. кол.: Нено Димов и др., Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1994, 461 с., ISBN 954-524-082-2, с. 439-444 COBISS.BG-ID 1027804900


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  25570
 Румен Янков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/