Света гора (алманах за литература и изкуство)


Георгиев, Борис (2001) Света гора (алманах за литература и изкуство) Велико Търново, Издателства: "Слово", "ПИК", "Faber", "Абагар", 2000-2001, ISSN 1311-0209, с. 30-31


 Алманах за литература и изкуство
  Книга
 литература, изобразително изкуство
 Издадено
  25564
 Борис Георгиев

1. Василев, С., Шумелов В., Радев, Р., Кръстев, Д., Света гора // Алманах за литература и изкуство, Велико Търново, Издателства: "Слово", "ПИК", "Faber", "Абагар", 2000-2001, ISSN 1311-0209, с. 30-31

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/