Участие в колективна изложба на икони „L'ESPRIT DE LA BULGARIE ІІ“, Експозиционна зала на храм „Св. Никола“, Weiler-la-Tour, Люксембург, 24. ІХ – 4. Х. 2011 г., Люксембург.


Сапунджиева, Ваня (2011) Участие в колективна изложба на икони „L'ESPRIT DE LA BULGARIE ІІ“, Експозиционна зала на храм „Св. Никола“, Weiler-la-Tour, Люксембург, 24. ІХ – 4. Х. 2011 г., Люксембург.


 
  Изложба
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 
  25562
 Ваня Сапунджиева

1. История на Православния Богословски Факултет, В. Търново: Фабер, 2013, 224 с., 102. ISBN: 978-619-00-0022-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/