Първите декрети по централизацията в архивното дело на Руската съветска федеративна социалистическа република.


Игнатова, Анка (2018) Първите декрети по централизацията в архивното дело на Руската съветска федеративна социалистическа република. Архивен преглед, 2018, кн. 2, с. 20–29. ISBN: 0204-8132


 
  Статия
 Октомврийска революция 1917 г., реорганизация и централизация в архивното дело на Руската съветска федеративна социалистическа република, декрети на Съвета на народните комисари в областта на архивното дело
 Издадено
  25537
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/