Документалната поредица „Из архивите на ДС“ – археографски аспекти.


Игнатова, Анка (2018) Документалната поредица „Из архивите на ДС“ – археографски аспекти. – В: Гласове на миналото. Проект „Преживяно минало“. Т. 2. В. Търново: Фабер, 2018, с. 50 – 63. ISBN 978-619-00-0824-8


 Публикацията представя от археографска гледна точка досегашния резултат от дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия във връзка с обнародването на съхраняваното в нейния специализиран архив документално наследство в рамките на поредицата „Из архивите на ДС”. Критериите за определяне качеството на реализираните документални издания са утвърдените в България правила за публикуване на писмени исторически извори.
  Статия
 документална поредица „Из архивите на ДС“, сборници с документи, археографска дейност, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
 Издадено
  25534
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/