Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературният мит Яворов в критическата рецепция на д-р Кръстев, Б. Пенев и Вл. Василев. Български език и литература, 1997, 3-4, с. 38-47. ISSN 0323-9519; COBISS.BG-ID 1120425188


Велкова-Гайдаржиева, Антония (1997) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературният мит Яворов в критическата рецепция на д-р Кръстев, Б. Пенев и Вл. Василев. Български език и литература, 1997, 3-4, с. 38-47. ISSN 0323-9519; COBISS.BG-ID 1120425188


 
  Статия
 
 
  25527
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/