За особеностите на един чуждоезиков учебник за висшите училища, публикуван в България през 50-те години на ХХ в.


Станчев, Свилен (2018) За особеностите на един чуждоезиков учебник за висшите училища, публикуван в България през 50-те години на ХХ в. Сборник "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" // Foreign language teaching between past and present. Велико Търново: Ивис, 2018, 51-58.


 
  Статия
 
 Издадено
  25525
 Свилен Станчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/